Hjärt och Kärlcentrum, nyackrediterad verksamhet

2021-06-19

Den 15 Juni 2022 så erhöll Hjärt och Kärlcentrum i Södertälje den efterlängtade ackrediteringsstämpeln från Swedac. Detta är ytterligare ett kliniskt fysiologlab som vi har varit med och kvalitetssäkrat enligt standarden ISO/IEC 17025:2018.  Verksamheten är nu ackrediterade för metoderna Arbets-EKG, Carotis duplex, Ekokardiografi samt Vilo-EKG.

Stort grattis till denna historiska milstolpe som samtliga i projektet slitit hårt för.