Vi är experter inom

Medicinsk Teknik samt IT

Everlund Consulting besitter en unik kompetens inom Medicinsk Teknik samt IT och hur man på ett bra sätt får dessa två delar att harmonisera med varandra med tanke på uppfyllande av lagkrav, efterlevnad av standarder, patientnytta, användarupplevelse samt ur ett säkerhetsperspektiv.

Erfarenhet och kompetens

Vi har 15 års erfarenhet av förvaltningsstyrning samt över 20 års erfarenhet av medicintekniskt arbete vilket bland annat innefattar: deltagande vid upphandlingar, kvalitetsarbete, dokumentering, inköpsärenden, akut samt förebyggande underhåll, implementeringar och anpassningar, framtagande av riskanalyser, utbildning av vårdpersonal samt avtalsfrågor.

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Everlund Consulting erbjuder primärt konsulttjänster inom medicinsk teknik samt IT där uppdragen innefattar projektledning, systemförvaltning, integrationer, kvalitetsarbete, kravställande, inköp, dokumentation, riskanalyser, driftsfrågor, service och underhåll av medicinteknisk utrustning samt utbildning av personal.

Tidigare uppdrag

Nyetablering av verksamhet, BFT-införande, ackrediteringsuppdrag, MT/IT ansvarig
Ackrediteringsuppdrag, BFT- införande, MT/IT ansvarig
- Delprojektledare, anpassning enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
- Projektledare, införande av oetablerade IT-komponenter enligt PM3
Kvalitetsuppdrag ISO/IEC 17025:2018 samt anpassning enligt ISO 15189:2022
Projektledare vid nyetablering av flertalet lab inom Klinisk fysiologi samt IT-chef
Konsultuppdrag avseende införande av bildlagringssystem för ultraljud samt införande av ny IT infrastruktur

Systemförvaltare samt medicinteknisk ingenjör inom Klinisk fysiologi
Förvaltningsledare inom Bild och Funktion
(RIS/PACS)
Systemförvaltning av kritiska medicintekniska IT-system samt medicintekniskt ingenjörsarbete inom sjukhuset

Kontaktuppgifter

Ringnäsvägen 3, 179 97 Färentuna