Vi är experter inom

Medicinsk Teknik samt IT

Everlund Consulting besitter en unik kompetens inom Medicinsk Teknik samt IT och hur man på ett bra sätt får dessa två delar att harmonisera med varandra med tanke på uppfyllande av lagkrav, efterlevnad av standarder, patientnytta, användarupplevelse samt ur ett säkerhetsperspektiv.

Erfarenhet och kompetens

Vi har mångårig erfarenhet och kompetens inom förvaltningsstyrning och projektledning från olika positioner och roller, allt från IT/MTI chef till medicinteknisk ingenjör, objektspecialist, systemspecialist, teknisk systemförvaltare samt förvaltningsledare

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Everlund Consulting erbjuder primärt konsulttjänster inom medicinsk teknik samt IT där uppdragen innefattar projektledning, systemförvaltning, integrationer, kvalitetsarbete, kravställande, inköp, dokumentation, riskanalyser, driftsfrågor, service och underhåll av medicinteknisk utrustning samt utbildning av personal.

Tidigare uppdrag

Över 20 års erfarenhet som medicinteknisk ingenjör med vanligt förekommande arbetsuppgifter som exempelvis: deltagande vid upphandlingar, inköpsärenden, akut samt förebyggande underhåll, framtagande av riskanalyser, utbildning av vårdpersonal, avtal.

Teknisk projektledare och rådgivare gällandes etablering av laboratorium inom Klinisk Fysiologi vid Jakobsbergs Sjukhus
Förvaltningsledare inom Bild och Funktion
Delprojektledare, anpassning enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Projektledare, införande av oetablerade IT-komponenter enligt PM3.

Över 15 års erfarenhet som systemförvaltare av kritiska medicintekniska IT-system inom offentlig samt privat verksamhet

Kontaktuppgifter

Ringnäsvägen 3, 179 97 Färentuna