Vi är experter inom

Medicinsk Teknik samt IT

Everlund Consulting besitter en unik kompetens inom Medicinsk Teknik samt IT och hur man på ett bra sätt får dessa två delar att harmonisera med varandra med tanke på uppfyllande av lagkrav, efterlevnad av standarder, patientnytta, användarupplevelse samt ur ett säkerhetsperspektiv.

Erfarenhet och kompetens

Vi har 15 års erfarenhet av förvaltningsstyrning samt över 20 års erfarenhet av medicintekniskt arbete vilket bland annat innefattar: deltagande vid upphandlingar, kvalitetsarbete, dokumentering, inköpsärenden, akut samt förebyggande underhåll, implementeringar och anpassningar, framtagande av riskanalyser, utbildning av vårdpersonal samt avtalsfrågor.

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Everlund Consulting erbjuder primärt konsulttjänster inom medicinsk teknik samt IT där uppdragen innefattar projektledning, systemförvaltning, integrationer, kvalitetsarbete, kravställande, inköp, dokumentation, riskanalyser, driftsfrågor, service och underhåll av medicinteknisk utrustning samt utbildning av personal.

Tidigare uppdrag

Ackrediteringsuppdrag enligt
ISO/IEC 17025:2018 samt integrationsprojekt mot BFT.
Teknisk projektledare och rådgivare gällande nyetablering av flertalet laboratorium inom Klinisk Fysiologi.
Förvaltningsledare inom Bild och Funktion
(RIS/PACS).

- Delprojektledare, anpassning enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
- Projektledare, införande av oetablerade IT-komponenter enligt PM3.
Systemförvaltare av medicintekniska IT-system samt traditionellt arbete som medicinteknisk ingenjör.

Systemförvaltning av kritiska medicintekniska IT-system samt medicintekniskt ingenjörsarbete inom sjukhuset.

Kontaktuppgifter

Ringnäsvägen 3, 179 97 Färentuna