Vi är experter inom

Medicinsk Teknik samt IT

Everlund Consulting besitter en unik kompetens inom Medicinsk Teknik samt IT och hur man på ett bra sätt får dessa två delar att harmonisera med varandra med tanke på uppfyllande av lagkrav, efterlevnad av standarder, patientnytta, användarupplevelse samt ur ett säkerhetsperspektiv.

Erfarenhet och kompetens

Vi har 15 års erfarenhet av förvaltningsstyrning samt över 25 års erfarenhet av medicintekniskt arbete vilket bland annat innefattar: deltagande vid upphandlingar, kvalitetsarbete, dokumentering, inköpsärenden, akut samt förebyggande underhåll, implementeringar och anpassningar, framtagande av riskanalyser, utbildning av vårdpersonal samt avtalsfrågor.

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Everlund Consulting erbjuder konsulttjänster inom medicinsk teknik samt IT
där uppdragen innefattar projektledning, systemförvaltning, systemdrift,
integrationer och anpassningar, ackreditering, inköp, dokumentering, riskanalyser, utbildning av vårdpersonal samt service och underhåll av medicinteknisk utrustning.

Vi har ett nära samarbete med ett antal IT-driftsleverantörer samt tillverkare/leverantörer av medicinteknisk utrustning för att kunna erbjuda
en heltäckande tjänst till våra kunder. 

Tidigare uppdrag

Nyetablering av verksamhet, BFT-införande, ackrediteringsuppdrag, MT/IT ansvarig
Ackrediteringsuppdrag, BFT- införande, MT/IT ansvarig
Ansvarig för klinikens medicintekniska utrustningar inklusive tillhörande IT-system som används för diagnostiska syften på patient
Konsultuppdrag avseende införande av bildlagringssystem för ultraljud

Projektledare vid nyetablering av flertalet lab inom Klinisk fysiologi samt IT-chef
Kvalitetsuppdrag ISO/IEC 17025:2018 samt anpassning enligt ISO 15189:2022
Konsultuppdrag avseende införande av bildlagringssystem för ultraljud samt ny IT-infrastruktur

Systemförvaltare samt medicinteknisk ingenjör inom Klinisk fysiologi
Förvaltningsledare inom Bild och Funktion
(RIS/PACS)
- Delprojektledare, anpassning enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
- Projektledare, införande av oetablerade IT-komponenter enligt PM3

Kontaktuppgifter

Adress:
Everlund Consulting AB
Ringnäsvägen 3
179 97 Färentuna