Vi är experter inom

Medicinsk Teknik samt IT

Everlund Consulting besitter en unik kompetens inom Medicinsk Teknik samt IT och hur man på ett bra sätt får dessa två delar att harmonisera med varandra med tanke på uppfyllande av lagkrav, efterlevnad av standarder, patientnytta, användarupplevelse samt ur ett säkerhetsperspektiv.

Erfarenhet och kompetens

Vi har 15 års erfarenhet av förvaltningsstyrning samt över 20 års erfarenhet av medicintekniskt arbete vilket bland annat innefattar: deltagande vid upphandlingar, kvalitetsarbete, dokumentering, inköpsärenden, akut samt förebyggande underhåll, implementeringar och anpassningar, framtagande av riskanalyser, utbildning av vårdpersonal samt avtalsfrågor.

Vad vi erbjuder

Våra tjänster

Everlund Consulting erbjuder primärt konsulttjänster inom medicinsk teknik samt IT där uppdragen innefattar projektledning, systemförvaltning, integrationer, kvalitetsarbete, kravställande, inköp, dokumentation, riskanalyser, driftsfrågor, service och underhåll av medicinteknisk utrustning samt utbildning av personal.

Tidigare uppdrag

Nyetablering av verksamhet. IT/MT ansvarig samt stöd vid regelbunden rapportering till Region Stockholm.
Ackreditering enligt ISO/IEC 17025:2018. Uppbyggnad av ny IT infrastruktur samt införande av koppling mot BFT.
Nyetablering av flertalet laboratorium. Ackreditering enligt ISO/IEC 17025:2018 samt koppling mot BFT.
Medicinteknisk support avseende utrustning för arbetsprov, vilo-EKG samt ultraljud.
Förvaltningsledare inom Bild och Funktion (RIS/PACS).Delprojektledare, anpassning enligt dataskyddsförordningen (GDPR) samt projektledare, införande av oetablerade IT-komponenter enligt PM3.
Systemförvaltare av medicintekniska IT-system samt traditionellt arbete som medicinteknisk ingenjör.

Systemförvaltning av kritiska medicintekniska IT-system samt medicintekniskt ingenjörsarbete inom sjukhuset.

Kontaktuppgifter

Ringnäsvägen 3, 179 97 Färentuna