Nyheter

Uppbyggnad och effektivisering av vårdflöden

2021-09-01 Vi har i ett flertal projekt med både privata samt offentliga vårdgivare sett många exempel hur stor skillnad en förändring av vårdflödena kan göra. Oftast krävs det mycket små justeringar för att åstadkomma stora förbättringar vilket framförallt kommer patienten till gagn. Vi har en unik kompetens kring  just vårdflöden och står till förfogande oavsett

Uppbyggnad och effektivisering av vårdflöden Läs mer »